Jak zostać członkiem FRE

Forum Ruchu Europejskiego działa jako związek stowarzyszeń. Zgodnie z ustawą Prawo stowarzyszeń, członkami zwyczajnymi mogą zostać stowarzyszenia, fundacje i inne osoby prawne mające cele niezarobkowe. Inne osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi. Niemniej Forum zaprasza do współpracy również osoby fizyczne, którym bliska jest idea integracji europejskiej. Grupy nieformalne mogą dołączyć do Ruchu jako Sympatycy FRE.

Jeśli działasz w stowarzyszeniu lub fundacji, które chciałoby do nas dołączyć, skontaktuj się z nami na adres: biuro(at)rucheuropejski.eu.

W celu przystąpienia do FRE, zgodnie ze Statutem,, wymagane są trzy dokumenty:

1.   Statut organizacji, która chce przystąpić.

2.   Wniosek o członkostwo. Wzór na stronie FRE (podpięty link).

3.    Upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentować przystępującą organizację na Walnym Zebraniu FRE. Wzór na stronie FRE (podpięty link).

Organem uprawnionym do przyjmowania nowych członków jest Walne Zebranie FRE

Wysokość składek członkowskich:

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania FRE z 18 września 2012 r., roczna składka członkowska wynosi:
– dla organizacji o obrocie poniżej pół miliona zł za ostatni rok obrotowy – 200 zł
– dla organizacji o obrocie powyżej pół miliona, ale poniżej miliona zł – 400 zł
– dla organizacji o obrocie powyżej miliona zł – 600 zł