O nas > Władze

Tadeusz Trocikowski

Dr nauk o zarządzaniu, dyplom uzyskany na Uniwersytecie Technologicznym w Tallinie; ekspert ds. funduszy strukturalnych. Związany m.in. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym, Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, Instytutem Konsultantów Europejskich w Kaliszu. Był kilkakrotnym kierownikiem projektów realizowanych w ramach ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. W ramach tych projektów przewodził organizacji licznych szkoleń, konferencji, warsztatów. Sprawował nadzór na kadrą zarządzającą i był odpowiedzialny za realizację projektu jako całości. Przygotowywał także publikacje na temat RSI oraz transferu wiedzy oraz inne artykuły czy wystąpienia na ten temat w regionalnej prasie i telewizji. Uhonorowany dyplomem instruktora programów europejskich PHARE 2002 przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posiada certyfikat Biura Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO. Zainteresowania naukowe to: zarządzanie projektami europejskimi, międzynarodowa integracja gospodarcza (proces integracji europejskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gospodarka światowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze). Na niwie naukowej współpracuje z uniwersytetami i szkołami wyższymi na Litwie, Łotwie i w Estonii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie, Czechach i na Słowacji. Laureat edycji ogólnopolskiej i regionalnej 2008 konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”, kategoria „Innowacyjny projekt”.