O nas > Władze

Marcin Święcicki (Przewodniczący Zarządu)

Polski polityk i ekonomista. Poseł na Sejm RP od 2011 r., koordynator grupy polskich ekspertów ds. reformy samorządowej na Ukrainie. W latach 1989-1991 Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego; współautor transformacji polskiej gospodarki; podpisał i wdrażał pierwszą umowę gospodarczą ze Wspólnotami Europejskimi. W latach 1994-1999 prezydent Warszawy i przedstawiciel Polski w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 1999-2000 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, był członkiem zespołu negocjującego członkostwo Polski w UE. W latach 2000-2001 doradca ekonomiczny Prezydenta Litwy, od 2002 do 2005 r. Koordynator OBWE ds. Gospodarczych i Ochrony Środowiska w Wiedniu, a w latach 2007-2011 Dyrektor Centrum Analityczno-Doradczego EC/UNDP w Kijowie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych na Harvardzie i Uniwersytecie Georga Waszyngtona w USA.

Facebook, twitter: @MarcinSwiecicki, blog.