O nas > Władze

Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska

Dyplomata, publicysta, krytyk teatralny. W roku 1990 objęła funkcję doradcy ministra kultury w pierwszym niekomunistycznym rządzie RP i została reprezentantem Polski w Komitecie Kultury Rady Europy, a także sekretarzem generalnym polskiej filii Fundacji Kultury Europejskiej. W roku 1992 mianowana konsulem generalnym Polskim wyjeżdża do Monteralu, gdzie funkcję tę sprawowała do jesieni 1996 r. Współzałożycielka Polish-Canadian Committee for Dialogue, koncentrującego się przede wszystkim na współpracy polsko-żydowskiej. Działa w Polskiej Radzie Ruchu Europejskiego. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1974-1981 stała współpracownica tygodników ITD, Kultura, Polityka oraz miesięcznika Dialog. W latach 1981-1990 kierownik literacki teatru „Kalambur” we Wrocławiu oraz Teatru „Studio” w Warszawie. Prowadziła dział zagraniczny w miesięczniku Teatr. Organizatorka międzynarodowych festiwali teatru awangardowego we Wrocławiu.