O nas

O Ruchu Europejskim

Ruch Europejski jest najstarszą i największą międzynarodową organizacją działającą na rzecz zjednoczenia Europy. Pierwszy jej oficjalny kongres odbył się w Hadze w 1948 roku. Wśród inicjatorów i przywódców Ruchu Europejskiego znalazły się takie osobistości jak Konrad Adenauer, Winston Churchill, Valery Giscard d’Estaing, Harold MacMillan, Francois Mitterand, Robert Schuman, Mario Soares, Paul-Henry Spaak, Altiero Spineli. Wśród współzałożycieli był też Józef Retinger, doradca Władysława Sikorskiego – pierwszy sekretarz generalny Ruchu.

Międzynarodowy Ruchu Europejski (European Movement International – EMI) skupia międzynarodowe organizacje pozarządowe i rady krajowe. Powołana w 1989 r. Polska Rada Ruchu Europejskiego była członkiem EMI i działała aż do przystąpienia Polski do UE. W 2012 roku nastąpiło odrodzenie się Ruchu Europejskiego w Polsce pod nazwą Forum Ruchu Europejskiego (FRE).

Misją EMI jest pogłębienie i wzmocnienie integracji Europy w sposób harmonijny, oparty o zasady pokoju, demokracji, wolności i solidarności. Ruch przyczynił się m.in. do powołania Rady Europy, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, powstania Kolegium Europejskiego w Brugii oraz Europejskiego Centrum Kultury w Genewie, przyjęcia Traktatu z Maastricht, wprowadzenia bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego i do poszerzenia Unii. Obecnie EMI wspiera obronę Strefy Schengen, popiera większą integrację fiskalną i polityczną, dąży do wprowadzenia ponadnarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego, sprzyja rozszerzeniu Unii.

Chcemy, aby Ruch Europejski w Polsce był platformą wymiany myśli. Będziemy inicjować dyskusje, seminaria i konferencje na temat wyzwań stających przed społeczeństwami Starego Kontynentu. Stworzymy zaplecze intelektualne i logistyczne dla tych przedsięwzięć. Będziemy wreszcie organizować kampanie medialne oraz uliczne akcje informacyjne o problemach związanych z integracją europejską oraz funkcjonowaniem UE.