O nas

Misja FRE

Forum Ruchu Europejskiego (FRE) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz integracji kontynentu europejskiego. Naszym celem jest upowszechnianie idei federalizmu, harmonijnie łączącego interesy narodowe i europejskie. Forum, założone w 2012 r., należy do paneuropejskiej sieci organizacji Międzynarodowego Ruchu Europejskiego (European Movement International – EMI) z siedzibą w Brukseli.

FRE działa jako związek stowarzyszeń. Zgodnie z polskim prawem, członkami zwyczajnymi FRE mogą zostać tylko stowarzyszenia i fundacje. Niemniej Forum zaprasza do współpracy osoby fizyczne, którym bliska jest idea integracji europejskiej. Grupy nieformalne są również mile widziane w naszych szeregach jako Sympatycy FRE.

Forum stanowi platformę wymiany myśli – ułatwia kontakty i współpracę organizacji pro-europejskich. Inicjujemy dyskusje, seminaria i konferencje na temat wyzwań stających przed społeczeństwami kontynentu europejskiego oraz tworzymy zaplecze intelektualne i logistyczne dla tych przedsięwzięć. Organizujemy także kampanie medialne oraz uliczne akcje informacyjne o problemach związanych z integracją europejską oraz funkcjonowaniem UE.

Forum wspiera swoich Członków, Partnerów i Sympatyków w realizacji inicjatyw zmierzających do pogłębienia integracji europejskiej i pielęgnowania europejskich wartości.