Inwestowanie w przyszłość Europy – seminarium

Międzynarodowy Ruch Europejski (EMI) i  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) we współpracy z Forum Ruchu Europejskiego i przy wsparciu Business Centre Club(BCC) organizują seminarium pt.  ,,Inwestowanie w przyszłość Europy” w Warszawie 5 lipca 2017 r. w siedzibie BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Pl.  Żelaznej Bramy 10.

PROGRAM:
(Symultaniczne tłumaczenie angielsko-polskie zapewnione)

10.00 – 10.30 – Rejestracja i kawa powitalna

10.30 – Powitanie

  • Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club i  Petros Fassoulas, sekretarz generalny Międzynarodowego Ruchu Europejskiego, Bruksela

10.40 – 10.55 – Główny mówca

  • Dr Hakan Lucius – szef EBI ds. interesariuszy, transparentności i społeczeństwa obywatelskiego

10.55 – 11.10 – Prezentacja: ,,Nowe produkty Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora prywatnego w Polsce’’

  • Piotr Michałowski – szef biura EBI w Warszawie

11.10 – 12.10 – Debata panelowa
Uczestnicy:

  • Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
  • Maciej Bukowski – prezes WiseEuropa – europejskiego think tanku z siedzibą w Warszawie
  • Tomasz Marciniak – partner w McKinsey & Company, współtwórca raportu ,,Polska 2025”
  • Janusz Jankowiak – główny ekonomista, Polska Rada Biznesu
  • Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich
  • Mikołaj Dowgielewicz –dyrektor generalny, stały przedstawiciel EBI w instytucjach UE w Brukseli

Moderator: Marcin Święcicki, przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego, Warszawa

12.10 – 13.00 – Pytania i odpowiedzi, i dyskusja

13.00 – Lunch

Seminarium w Warszawie otworzy serię podobnych spotkań organizowanych przez Międzynarodowy Ruch Europejski i Europejski Bank Inwestycyjny w różnych miastach Unii Europejskiej i krajach sąsiedzkich.

Na spotkaniu przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i biznesu będą mieli okazję dowiedzieć się o korzyściach ze wspólnego rynku europejskiego, współpracy z EBI, w tym o najnowszej ofercie produktowej EBI dla sektora prywatnego w Polsce, związanej z tzw. ,,Planem Junkera ‘‘. Ponadto przedstawiciele rządu, wysocy przedstawiciele EBI, a także eksperci czołowych think tanków podzielą się uwagami o trendach gospodarczych i perspektywach inwestycyjnych  w Polsce i Europie, w tym o stanie realizacji ,,Planu Odpowiedzialnego Rozwoju’’ (tzw. ,,Plan Morawieckiego’’).
Rejestracja: biuro@rucheuropejski.eu