Inwestowanie w Przyszłość Europy – seminarium Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Międzynarodowego Ruchu Europejskiego w Warszawie

Międzynarodowy Ruch Europejski i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) łączą siły, aby zorganizować serię wydarzeń dotyczących Europy pod tytułem  “Inwestowanie w Przyszłość Europy”. Celem tych wydarzeń jest przedyskutowanie korzyści z członkostwa w UE i umożliwienie szerszej opinii publicznej uzyskania większej wiedzy na temat zdolności transformacyjnej i bezpośrednich korzyści, jakie może wygenerować EIB. Pierwsze wydarzenie z tej serii zostało zorganizowane w Warszawie 5 lipca 2017 roku i zgromadziło przedstawicieli polskiego biznesu i społeczeństwa obywatelskiego (szczegółowa informacja i program dostępne są tu: http://europeanmovement.eu/event/investing-in-the-future-of-europe/).

Dwie organizacje podjęły wspólne starania, aby zaangażować obywateli z najróżniejszym doświadczeniem zawodowym do dyskusji na temat tego, w jakim kierunku powinien pójść rozwój Unii Europejskiej. UE jest siłą działającą na rzecz dobra wspólnego, zarówno na naszym kontynencie, jaki poza nim, i te wydarzenia mają być okazją do debaty na temat najlepszych sposobów inwestowania w przyszłość Europy.

Petros Fassoulas, sekretarz generalny Międzynarodowego Ruchu Europejskiego (EMI), powiedział: “Ruch Europejski działa w ponad 30 europejskich krajach i zrzesza 36 międzynarodowych organizacji reprezentujących pracodawców, związki zawodowe, władze lokalne, organizacje młodzieżowe, ruch ekologiczny, organizacje pozarządowe i środowisko nauki. Od swego powstania w 1948 roku Ruch Europejski zawsze dążył do promowania ideałów demokracji, solidarności, praw człowieka, praworządności i wolności słowa na rzecz zjednoczonej Europy. Nasze partnerstwo z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym stanowi wspaniałą okazję do zaprezentowania pozytywnego przykładu europejskiej współpracy oraz tego, jak możemy inwestować w naszą unię i dobrobyt jej obywateli.

Hakan Lucius, szef Departamentu Zaangażowania Interesariuszy, Przejrzystości i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zauważył: “Więcej obywateli powinno wiedzieć, że mają w Europie największą międzynarodową instytucją finansową na świecie. Europejski Bank Inwestycyjny jest organizacją przynoszącą wymierne korzyści wszystkim Europejczykom, dającą lepszą infrastrukturę, wspierającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, działającą na rzecz klimatu i innowacji poprzez finansowanie solidnych i trwałych projektów dążących do realizacji celów polityki UE. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego pomaga Bankowi lepiej rozumieć zagadnienia lokalne, polepszać swą politykę, a także podnosić jakość swoich działań. Międzynarodowy Ruch Europejski jest dla nas naturalnym partnerem w dążeniu do przybliżaniu UE jej obywatelom i sąsiadom, dlatego cieszymy się, że spotkaliśmy się na debacie o Inwestowaniu w Przyszłość Europy”.

 

Informacja o organizatorach wydarzenia:

Ruch Europejski jest największą paneuropejską siecią organizacji proeuropejskich. Działa w ponad 30 krajach i zrzesza 36 międzynarodowych stowarzyszeń, jednocząc europejskie społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorców, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, partie polityczne, władze lokalne i środowiska naukowe. Od swego powstania prawie 70 lat temu stale działa na rzecz europejskiej współpracy i integracji w oparciu o zasady pokoju, demokracji, wolności, solidarności, równości, sprawiedliwości i respektowania praw człowieka i rządów prawa.

Dziś Ruch Europejski stara się być platformą promującą i ułatwiającą aktywne uczestnictwo obywateli i zainteresowanych stron z różnych sektorów życia publicznego w rozwoju europejskich rozwiązań naszych wspólnych wyzwań. Oferujemy przemyślane idee w kwestiach, z którymi zderza się Europa; staramy się informować o debatach na temat przyszłości naszej Unii, angażować obywateli i zainteresowane strony w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą, a także wpływać na polityków na rzecz budowania otwartej, inkluzywnej, przejrzystej i zjednoczonej Europy.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem zorientowanym na politykę, którego misją jest dostarczanie finansowania i wiedzy eksperckiej dla solidnych i zrównoważonych projektów inwestycyjnych, które sprzyjają realizacji celów polityki UE. EIB stanowi własność krajów członkowskich i jest największym wielostronnym pożyczkodawcą i kredytobiorcą na świecie.

Misją EIB jest sprzyjanie, poprzez finansowanie solidnych inwestycji, realizacji celów UE. EBI przyczynia się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej członków UE. W tym celu na bardzo korzystnych warunkach istotnie zwiększa fundusze dla finansowania projektów kapitałowych spełniających cele UE. Poza UE EBI zajmuje się finansową częścią umów zawartych w ramach europejskiej polityki w zakresie pomocy rozwojowej i współpracy.